Regelement

Wedstrijdreglement karper koppel wedstrijd
’t Poldervoorntje
1. Maximaal 3 hengels pp indien men een derde hengel vergunning bezit…
2. Na loting voeren toegestaan
3. Zoveel mogelijk rechtuit vissen
4.Loten donderdag 15 Augustus bij het Poerwinkeltjen Rotholm 91 om 19:00!!
Visdag zelfVerzamelen vrijdag 23Augustus bij de goede aanloop om 18:15 voor wedstrijd info en vissen tot zaterdag 24 AugustusJuli 10:00.
5. Na de wedstrijd verzamelen bij Snijder Schilderwerken Oostwal 6 Urk. Voor
prijsuitreiking en hapje en drankje
6. Minimaal 1 bewaarzak per koppel om de grote vis in te bewaren
7. Na vangst vis direct melden op www.karpernop.nl bij wedstrijdvis melden of whatsapp met foto verzenden naar  0623945067 met vermelding van naam en stek. LET OP!!! kop van de vis in de rechterhand op de foto anders telt de melding NIET
8. We vissen op aantal vissen, bij gelijk aantal telt de eerste vangst graag foto met
tijdstip bewaren.
9. Alle soorten karper tellen mee.
10. Geen overmatig drankgebruik en geen overmatig lawaai
11. Auto’s parkeren in de berm en niet op fietspad en / of weg
12. Manier van voeren en transport hiervan naar de overkant is vrij
13. De punten 3 en 10 zijn ter beoordeling door de wedstrijdcommissie
14. De stek dient na de wedstrijd schoon te worden achtergelaten
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie
16. Winnaar wordt bepaald door de meeste Vis, bij een gelijk aantal is de vangsttijd
doorslaggevend,
17. Niet voldoen aan dit reglement kan diskwalificatie tot gevolg hebben!!

Wedstrijdcommissie en bestuur Karper commissie:
Robin Pool 0623945067
Jacob Bakker 0612432432
Geert Snijder 0636004604
Gerwin Kempers 0622928100