Regelement

Regelement

Wedstrijdreglement karper koppel wedstrijd
’t Poldervoorntje
1. Maximaal 3 hengels pp indien men een derde hengel vergunning bezit…
2. Na loting voeren toegestaan
3. Zoveel mogelijk rechtuit vissen
4. Donderdag 6 September Loting bij de goede aanloop Tollebeek om 19:00
Verzamelen vrijdag 14 september bij de goede aanloop om 18:30 voor wedstrijd info en vissen tot zaterdag 15 september 10:00.
5. Na de wedstrijd verzamelen bij Buurthuis de Zuidert Markenstraat 1 te Emmeloord. Voor
prijsuitreiking en hapje en drankje
6. Minimaal 1 bewaarzak per koppel om de grote vis in te bewaren
7. Na vangst vis direct melden op www.karpernop.nl bij wedstrijdvis melden of whatsapp met foto verzenden naar  0623945067 met vermelding
van naam en stek.
8. We vissen op aantal vissen, bij gelijk aantal telt de eerste vangst graag foto met
tijdstip bewaren.
9. Alle soorten karper tellen mee.
10. Geen overmatig drankgebruik en geen overmatig lawaai
11. Auto’s parkeren in de berm en niet op fietspad en / of weg
12. Manier van voeren en transport hiervan naar de overkant is vrij
13. De punten 3 en 10 zijn ter beoordeling door de wedstrijdcommissie
14. De stek dient na de wedstrijd schoon te worden achtergelaten
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie
16. Winnaar wordt bepaald door de meeste Vis, bij een gelijk aantal is de vangsttijd
doorslaggevend,
17. Niet voldoen aan dit reglement kan diskwalificatie tot gevolg hebben!!
Wedstrijdcommissie en bestuur Karper commissie:
Robin Pool
Jacco Gunnink
Jacob Bakker
Nick Souwman